Fixed Table of Content – Tạo mục lục cho WordPress

50.000 

Tên Plugin Fixed Table of Content
Tác giả wphigh
Áp dụng Website WordPress
Kích thước 154KB
Phiên bản 3.1.15
Ngày cập nhật 25 tháng 05, 2021
Fixed Toc Thumb
Fixed Table of Content – Tạo mục lục cho WordPress