Nextend Social Login Pro Addon – Đăng nhập bằng Google, Facebook, v.v…

50.000 

  • Liên kết Website với mạng xã hội
  • Đăng nhập nhanh bằng mạng xã hội
  • Tạo thành viên bằng mạng xã hội
  • Sử dụng Avatar của mạng xã hội
Zalo
Gọi Liêm
Youtube
Zalo
Nextendsociallogin Logo
Nextend Social Login Pro Addon – Đăng nhập bằng Google, Facebook, v.v…